Eestis ei ole veel võimalik omandada karjäärinõustaja eriala kompaktselt ühes haridusasutuses, ent karjäärinõustamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi saab omandada lisaks olemasolevale kõrgharidusele mitmesugustel kursustel ja koolitustel. Praegu tegutsevad karjäärinõustajad on üldjuhul omandanud kõrghariduse psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö, sotsioloogia vm valdkonnas ning seejärel mitmeti end täiendanud.  

Eesti Töötukassas (ja varasemalt SA Innove Rajaleidja keskustes) töötavatel karjäärinõustajatel on olnud võimalik osaleda asutusesiseselt korraldatud karjäärinõustaja baaskoolitusel (tellimuskoolitusena erinevate kõrgkoolide koostöös,) ning end täiendada asutusesisestel koolitustel.  Karjäärispetsialistiks saamisel ja kandideerimisel pole tingimata karjäärispetsialisti kutse olemasolu nõutud, vaid on soovituslik.

Avatud kursused

Mitmed kõrgkoolid pakuvad mitmesuguseid valikaineid (nt sissejuhatus karjäärinõustamisse, karjäärinõustamine ja -koordineerimine, karjäärinõustamise meetodid, karjäärinõustamise moodul personalijuhtimise ja arendamise valikainena, organisatsioonikäitumine magistriõppes; karjääriinfo moodul infojuhtimise magistriõppekavas). Lähemalt tasub uurida kõrgkoolide õppekavasid. Kaalumisel on karjäärinõustamine õppekavasse valikaine või lisaerialana sisseviimine tulevikus.  

Karjäärinõustaja väljaõpe Tartu ülikooli psühholoogia instituudis: täienduskoolituse programm psühholoogia bakalaureuse – ja magistriõppekavade baasil. Antud programmi läbimisel saab teadmised, et asuda tööle karjäärinõustajana ning karjäärinõustaja kutse taotlemiseks. Õppe kohustuslik maht on 60 EAP. Õppima on võimalik kandideerida kõigil kellel bakalaureuse kraad või sellele vastav haridus. Õppetöö on tasuline.

Programmi läbimine on planeeritud kahele õppeaastale, kuid oleneb iga õppija eelnevatest õpingutest ja töökogemusest ning ressurssidest, mida õppimiseks on võimalik planeerida. Paljud ained on võimalik läbida suures mahus e-õppes ja kõiki aineid on võimalik VÕTA korras asendada. 

Programmile kandideerimise avaldus koos motivatsioonikirja ja eelnevalt läbitud haridust tõendava dokumendiga, sh hinneteleht, palun saata jaanuaris või augustis psühholoogia instituudi täienduskoolituse programmijuhile Signe Reppole signe.reppo(at)ut.ee.

 

Fontes on läbi viinud karjäärinõustajate väljaõppeprogrammi, mis koosneb mitmest töötoast ja praktikast ning annab karjäärinõustamiseks vajalikud oskused. Koolitus kannab nimetust Karjääricoachingu programm. Koolitus on tasuline. Huvi korral saab ühendust võtta aadressil teele.aija(at)fontes.ee

 

Innowise pakub karjäärniõustaja väljaõpe koolitusprogrammi, mis pakub teadmisi ja oskusi valdkonnas töötamiseks ning inimeste toetamiseks kutse, töö, koolituse ja haridustee valimisel elukäigu jooksul. Koolitus on tasuline. Koolituse maht: 144 tundi,millest 84 tundi on auditoorset tööd ning 60 tundi iseseisvat tööd.

 

Kui karjäärinõustamine pakub huvi ja soovite end selles valdkonnas arendada, tasub lisaks erinevatele koolitustele vaadata töövarjutamise ja vabatahtliku töö võimalusi. Kasulik on ka tutvumine vastava kirjandusega.