Tuuli Mekk on karjäärispetsialist, kes on karjäärimaastikul tegev olnud üle 10 aasta. Ta usub koostegutsemise väärtusesse, hoolib valdkonna arengutest ning Valgamaa elanikuna peab oluliseks ka äärealade esindatust juhatuses.

Ülesanded juhatuses: uute liikmete vastuvõtt, liikmete arvestus; kontaktisik algatuses Tööle kaasa; ühingu esindaja kutsekomisjonis.

Küllike Oja on erasektoris tegutsev karjäärinõustaja, superviisor ja coach, kes on karjäärivaldkonnas tegutsenud üle 15 aasta. Tema peab oluliseks karjäärinõustaja enesehoolivust ja -arengut, nähes isiksust karjäärispetsialisti peamise tööriistana. Küllikese tugevus on organiseerimisvõime.

Ülesanded juhatuses: ürituste korraldamise koordineerimine; ühingu esindamine karjääriteenuste koostöökogus; Tudengiteo töörühma juhtimine

Marja Saarma on Eesti Töötukassa peaspetsialist, keskendudes karjäärispetsialistide väljaõppele. Ta on karjäärivaldkonnaga seotud üle 12 aasta, peab südamelähedaseks karjäärispetsialistide väljaõpet ja karjääriteenuste kvaliteeti. Marja on olemuselt konkreetne, hea organiseerija ning toetav meeskonnaliige.

Ülesanded juhatuses: mentorprogrammi koordineerimine ja juhtimine.

Kadri Haavandi on Paikuse Kooli õpetaja, karjäärikoordinaator ja haridustehnoloog. Karjäärivaldkonnas on Kadri tegutsenud üle 5 aasta. Tema fookus kuulub karjääriõppele, kuid olles eelnevas töövaldkonnas erialaühingus aktiivne, kasutab neid kogemusi KNÜ juhatuses tegutsedes igatepidi ära.

Ülesanded juhatuses: kodulehe ja meililisti haldamine; infokirja koordineerimine ja kujundamine; osalemine karjääriõppe töörühmas.