Eesti Karjäärinõustajate Ühing on karjäärinõustajaid, karjääriinfo spetsialiste, karjäärikoordinaatoreid ja karjääriteenuste arendamisest huvitatud inimesi ühendav organisatsioon, mis kaitseb oma liikmete ametialaseid huve, väärtustab karjäärispetsialisti elukutset, korraldab täiendõpet, töötab välja ja levitab karjäärispetsialistidele nende tööks vajalikke metoodilisi ja infomaterjale, osaleb Eesti karjääriteenuste arendamises ning on karjäärispetsialistidele kutset andev organisatsioon.

Eesti Karjäärinõustajate Ühing oli asutatud 2002. aastal.

Ühingu majandusaasta aruanded:

2020

2019

KNY