Kahe aasta jooksul saab KNÜ toetada 10 karjäärispetsialisti osalemist rahvusvahelistel Academia õppevisiitidel (sh virtuaalne õpiränne). 

2021.aastal osales KNÜ poolt 3 liiget õpirändes sh 2 virtuaalses (Läti ja Prantsusmaa) ja 1 koha peal.
2021 aasta novembris kuulutati välja järgmine õpirände voor ning õpiränded toimusid 2022 aasta kevadel.
2022.aastal osales KNÜ poolt 6 liiget õpirändes. Külastati kolleege Rootsis, Taanis, Hispaanias ja Prantsusmaal.

Erasmus+ programmist toetatud karjäärispetsialistide õpirände projekt kestab 1.12.2020 – 30.11.2022, projekti toetus õpirände elluviimiseks: 15780 EUR.

Eesti Karjäärinõustajate Ühingu soovib toetada enda liikmete professionaalset arengut – projekt annab karjäärispetsialistidele võimaluse tutvuda Euroopa hariduse ja tööhõive süsteemide ning nõustamisteenuste korraldusega, erinevate riikide parimate praktikatega ja uuendustega valdkonnas. 

Rahvusvaheline koostöö ja õpiränne on oluline liikmete erialaste teadmiste täiendamiseks ning karjääriteenuste valdkonna arendamiseks, kuna õpirändes käinud spetsialistid toovad koju teadmisi ja parimaid praktikaid karjääriteenuste organiseerimisest ja meetoditest, mida spetsialistid Euroopas kasutavad. Kogemusi, informatsiooni kasutatakse Eesti karjääriteenuste arendamiseks ning konkreetses klienditöös. Lisaväärtuse annavad isiklikud kontaktid praktikutega teistest riikidest, kasvanud suhtlemisvalmidus ja keeleoskuse arendamine.

2019 läbiviidud uuring Eesti karjäärispetsialistide seas näitas, 88% vastanutest on huvitatud õpirändest kui rahvusvahelise koostöö vormist. Uuring tõi välja, et 69% õpirändes käinud spetsialistidest kasutas uusi meetodeid oma igapäevatöös. Rahvusvahelises koostöös osalemine toetab karjäärispetsialistide hinnangul nende professionaalset arengut, võimaldab tuua valdkonda teiste riikide häid praktikaid, aitab tutvustada Eestit ja valdkonnas tehtavat ning annab kindlust tegutsemiseks. 

KNÜ levitab enda liikmetele ja kodulehel infot Academia programmi õpirände võimaluste kohta, korraldab ja koordineerib koos partnerite ja õpirändajaga õppevisiidil osalemist ning kogemuste ning praktikate jagamist teistele liikmetele.

Projekt “Eesti karjäärispetsialistide kogukonna õpirände saadikud” (Ambassadors of Learning Mobility of Estonian Career Guidance Community)

Vt. ka projekti inglise keelset kokkuvõtet Erasmus+ projektide andmebaasis

Projektijuht ja lisainfo:
Margit Ivanov
margit.ivanov@tootukassa.ee
5145969