KNÜ annab alates 2018. aastast välja tiitlit TUDENGITEGU.  Tegemist on karjäärivaldkonna lõputööde konkursiga, mille eesmärk esile tuua ja tunnustada karjääriteemasid käsitlevaid uurimistöid, vahendada värskeid teoreetilisi teadmisi ning arendada tudengite ja praktikute koostööd. 

Kandideerimine TUDENGITEGU 2022 konkursile on alanud! Kandideerima on oodatud 2020/2021 ja 2021/2022 aasta lõpetajate poolt kaitstud karjäärivaldkonna lõputööd.

Töö esitamiseks palume täita kandideerimisvorm.

Kandideerimine on avatud kuni 31. august 2022.

Tööde puhul hinnatakse:
* Töö uuenduslikkust – valdkonnaga seotud uuenduslikkus (rahvusvahelisel tasandil, Eesti tasandil, ühele organisatsioonile); nutikad lahendused; maailmapraktika koju kättetoomine“; uue meetodi leiutamine; uuenduslik lähenemine mõnele probleemile, teooriale või praktikale.
* Kasutegurit  – tegemist on teemaga, mis on päevakohane; aitab lahendada mõnda probleemi; teeb organisatsiooni töötajate elu paremaks; aitab inimestel liikuda mõtestatuma karjääri suunas.
* Rakendatavust – reaalne rakendatavus; võimalik rakendada lihtsalt ja/või
ressursisäästlikult; võimalik rakendada erinevates organisatsioonides, valdkondades, olukordades jms.
* Panust valdkonna arengusse  – annab uut teadmist; vaatab mingit probleemi laiemalt; mõte, idee, lähenemine, meetod vms on teed rajava iseloomuga; tutvustab avalikkusele valdkonna olulisust; murrab valdkonnaga seotud müüte.

2022. aasta konkurssi korraldab KNÜ tudengitegu töörühm koosseisus Kristel Ainsalu, Marje Pedaste, Mare Lehtsalu, Triin Liin, Aiki Pärle, Küllike Oja.
Loe lähemalt eelmistel aastatel tunnustatud lõputöid ja kokkuvõtteid tunnustamisürituse paneelaruteludest:
Tudengitegu 2018 
Tudengitegu 2019
Tudengitegu 2020