Astu KNÜ liikmeks!

Ootame ühingu liikmeks kõiki karjäärispetsialiste (karjäärinõustajaid, karjääricoache,  karjääriinfo spetsialiste, karjäärikoordinaatoreid, karjäärijuhtimise spetsialiste) ja teisi karjääriteenuste arendamisest huvitatud isikuid. 

Kas sulle on südamelähedased karjääri kujundamise teemad?
Soovid spetsialistina ennast arendada, saada tuge ja kogemusi jagada?
Hoida ennast kursis meil ja mujal karjääriteenuste valdkonnas toimuvaga?
Pead oluliseks karjäärispetsialisti professionaalsust ja karjääriteenuste kvaliteeti?
Tahad osaleda ühingu tegemistes ja ellu viia oma ideid koos teistega?  
Soovid saada tuttavaks erinevatel aladel tegutsevate karjäärispetsialistidega?

Tule liitu meiega, koos hoiame karjääriteemad pildil ja karjäärispetsialisti teadmised tasemel!


KNÜ liikmena saad
:

*olla osa ühingu liikmete võrgustikust, liituda KNÜ infolistiga;

*rääkida kaasa ühingu sihtide seadmisel ja osaleda tegevuste ellu viimises;
*osaleda KNÜ töörühmade tegevuses;
*osaleda KNÜ korraldatud üritustel, töötubades, koolitustel, ettevõtete külastustel;
*olla mentor algajale karjäärispetsialistile või leida endale mentor;
*osaleda KNÜ liikmete korraldatud kovisioonidel;
*osaleda liikmete ühisüritustel, sh üldkogud, suvekool;
*panna ennast proovile nt. ürituste korraldamisel, toetajate leidmisega, kutse andmise komisjonides, ühingu esindamisega töörühmades või meedias.

Kuidas liikmeks astuda?

*Tutvu KNÜ tegemistega kodulehe, FB või tuttavate liikmete kaudu.
*Tutvu KNÜ põhikirjaga, sh liikmete õiguste ja kohustustega.
*Leia endale üks soovitaja KNÜ liikmete seast (vt. liikmete nimekiri).
*Täida liikmeks astumise avaldus KNÜ kodulehel.
*Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtmise oma järgmisel koosolekul ja saadab vastuse koos sisseastumise tasu kohta koostatud arvega.
Tasu suurus on 40 eurot ja seda käsitletakse ka ühingusse sisseastumise aasta liikmemaksuna. 

*Liikmelisus jõustub, kui arve on tasutud.

Liikmemaks  on üksikliikmele 40 eurot kalendriaastas.
Liikmemaksu tasumine toimub arve alusel. Ühingu juhatus väljastab liikmetele arved hiljemalt mais.

MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing arveldusarve: EE432200221021631732.