Oma tegevustes lähtub Karjäärinõustajate Ühing vabaühenduste eetikakoodeksist.
Karjäärinõustamise eetikakoodeks (pdf)