KNÜ kui Digipööraja

Kutsekoda tunnustas KNÜd parima “Digipööraja” tiitliga. 17. novembril käisid Külli Post ja Ivika Born Kutsekoja OSKA konverentsil „Kosmoselend tulevikku“  väljateenitud autasu vastu võtmas. Tänu nende panusele said teoks karjäärispetsialistide esimesed veebipõhised kutseeksamid. Ivika andis endast parima, et kutse taotlejad tunneksid ennast igati toetatuna ja kogu eksamikorraldus sujus suurepäraselt. Külli on hindamiskomisjoni pika kogemusega ja pühendunud…

Loe veel

Kandideerimine Academia õpirändesse on avatud!

Kevadel on avanemas uus Academia õpirände periood – Euroopasse saab kogemusi vahetama minna kuni 7 KNÜ liiget! Kandideerimine avanes esmaspäeval 22.11 ning kestab kuni 3.12. 2022. aasta kevadel ootavad just Sind enda juurde õppima, kogemusi ja teadmisi jagama meie Euroopa partnerid. Karjäärispetsialistide kogukond on välja kuulutanud 11 programmi Euroopas ning sellel nädalal lisandub veel programme. Suur osa programme on nn“ koha…

Loe veel

Liitu KNÜ mentorprogrammiga!

Oled oodatud osalema ühingu liikmete mentorprogrammis! Registreerumine kuni 25.oktoober, e-infotund 19.oktoober kl.15.00. Pilootprojekt sai osalejatelt positiivse tagasiside – menteedest 90% ja mentoritest 89% soovitab teistel ühingu liikmetel programmis osaleda – jätkame programmiga juba jaanuarist (mentorpaarid jaanuar-juuni 2022.a.) Detsembris plaanime lühikoolitust programmiga liitunud mentoritele ja menteedele, samuti kogemuste jagamise veebiseminari mentoritele. Menteede koolitus toimub 09.12.2021. Mentorite…

Loe veel

Karjäärispetsialisti kutse taotlemine 2021

Karjäärispetsialisti kutseeksam toimub sel aastal novembris, dokumentide esitamise tähtaeg on 19.09. Ettevalmistav veebiseminar kutse taotlejatele toimub 25.08.2021 algusega 10.00. Kogunemine veebikeskkonnas alates 9.45! Seminarist osavõtuks saab registreeruda SIIN!

Loe lähemalt kutse taotlemisest siit.

KNÜ üldkoosolek ja juhatuse valimine 18.juuni

Järgmine üldkogu toimub 18 juunil, kell 10.00 – 13.30. Kokku saame veebi vahendusel Sel korral on kavas: *KNÜ majandusaastaaruande kinnitamine *KNÜ uue juhatuse valimine *Traditsiooniliseks kujunenud edasi- ja tagasivaated liikmete ühistele ettevõtmistele, sh mentorprogrammi piloodi ametlik lõpetamine. Täpsema päevakava leiad SIIT. Majandusaasta aruande, juhatuse liikme kandidaatide tutvustused jt. häälestamist vajavate teemade kohta leiad täpsma info liikmete…

Loe veel

Kutsekomisjoni uus kooseis

Uus kutsekomisjoni koosseis kinnitati ametlikult 28.04.2021.a. ning on suurim ja esinduslikum kui kunagi varem – tervelt 10-liikmeline! Uued kutsekomisjoni liikmed on: *Anne-Mari Ernesesaks (OÜ Psience, tööandjate esindaja)*Tuuli Mekk (Eesti Karjäärinõustajate Ühing, töötajate/spetsialistide esindaja)*Merit Luik (Tartu Tamme Gümnaasium, töötajate/spetsialistide esindaja)*Angela Rebas (Kiili Gümnaasium, töötajate/spetsialistide esindaja)*Triin Liin (Tartu Ülikool, koolitajate esindaja)*Margit Rammo (Haridus- ja Noorteamet, koolitajate esindaja)…

Loe veel

KNÜ liikmeid algatasid karjääriõppe töörühma

26. veebruaril sai esimest korda kokku KNÜ karjääriõppe töörühm. Teema on KNÜ liikmetele oluline – huvi algatusega liitumiseks avaldas ligi 30 inimest, kellest 22 inimest said sel korral osaleda Rõõm on tõdeda, et töörühmas on kokku saanud väga erineva taustaga karjäärispetsialistid – karjäärinõustajad, koolide karjääriõpetuse õpetajad ja -koordinaatorid, kõrgkoolide ja ametkondade esindajad ning teised. See loob…

Loe veel

Selgusid Tudengitegu 2020 tunnustatud tööd

TUDENGITEGU 2020 konkursi parimate tunnustamine ja temaatiline vestlusring toimus 15.jaanuaril 2021 kl.11.30-12.30, virtuaalselt. KNÜ annab alates 2018. aastast välja tiitlit TUDENGITEGU.  Tegemist on karjäärivaldkonna lõputööde konkursiga, mille eesmärk esile tuua ja tunnustada karjääriteemasid käsitlevaid uurimistöid, vahendada värskeid teoreetilisi teadmisi ning arendada tudengite ja praktikute koostööd.  KNÜ Facebook live ülekanne toimus Tallinna karjäärikeskusest. Tegemist oli KNÜ esimese hübriidürituse vormis…

Loe veel

KNÜ Tudengitegu 2020 ja ühingu üldkogu 15.jaanuar

15.jaanuaril 2021 toimub virtuaalselt KNÜ Tudengitegu 2020 tunnustamine, kutsesaajate õnnitlemine ja ühingu üldkogu. Tudengitegu 2020 tunnustamist ja temaatilist arutelu saate jälgida FB livena, mis toimub Tallinna kajäärikeskusest algusega kl.11.30. Ülekannet toetab Eesti Töötukassa. Sellele järgnevalt õnnitleme kutsesaajaid virtuaalselt. Alates kl.13.30 toimub ühingu üldkogu (Zoom keskkonnas), ülevaade ja arutelud liikmetega, mis tehtud ja teoksil. Loe lähemalt…

Loe veel

Karjääriteenuste valdkonna kutsesüsteemi uuring

Valminud on 2020.a. sügisel läbi viidud Sihtasutus Archimedese Euroguidance Eesti keskuse ja Eesti Karjäärinõustajate Ühinguga koostöös läbiviidud karjäärispetsialistide kutseandmise vajadusi kaardistava fookusgrupiuuringu kokkuvõtte. Uuringu teostas PScience OÜ. Värske uuringu tulemused kinnitavad, et kutsesüsteem toetab professionaalsust ja üldiselt hinnatakse kutsesüsteemi kasulikkust kõrgelt ning selles nähakse garantiid spetsialisti kvalifikatsioonile. Esile toodi, et süsteem pakub professionaalidele võimaluse eneseanalüüsiks…

Loe veel

Kutsesüsteemi uuring

15.oktoobril tutvustati valminud karjääriteenuste valdkonna kutsesüsteemi uuringu tulemusi. Uuringu eesmärk oli selgitada, kuivõrd kutsesüsteem karjääriteenuste valdkonnas seob haridussüsteemi tööturuga, aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele ja tunnustamisele.  Fookusgruppides arutati kuivõrd asjakohane ja efektiivne on kutseandmine karjääriteenuste valdkonnas täna ning millised arengusuunad on edaspidi vajaliku. Uuringu teostas Pscience OÜ, tellija Sihtasutus Archimedese Euroguidance…

Loe veel

Alustas KNÜ esimene mentorprogramm.

Septembri alguses startis KNÜ esimene mentorprogramm liikmetele. Pilootprogrammis osaleb 19 mentorit ja 22 menteed. Osalejate häälestumiseks, rollide ja ootuste mõtestamiseks toimus septembri alguses Tallinnas infotund menteedele ja koolituspäev mentoritele, mida viis läbi Fontes. Soovime mentorpaaridele põnevat arenguteekonda ning täname programmi ellu viimise eest mentorluse töörühma, koordinaatoreid ja Fontest! Rohkem infot KNÜ mentorluse kohta

Loe veel