Tugengitegu 2019 konkurss

Eesti Karjäärinõustajate Ühing tunnustas teist aastat parimaid karjäärivaldkonna tudengitöid.

22.novembril toimus konkursi “Tudengitegu 2019” tunnustusüritus Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, üheaegselt Tallinnas ja Tartu õppekeskuses. 

Tööde autorid tutvustasid konkursile esitatud töid ning toimus parimate tunnustamine. Esile tõusid tänapäevaseid tööelu vorme eri tahkudest käsitlenud tööd. 

Kuuest osalenust sai peaauhinna Elsbet Alasoo, kes esitas konkursile magistritöö “Platvormitöötaja õiguslik staatus”. Platvormitöö on töömaailmas veel üsna vähe tuntud ja vähe uuritud. See oli üks põhjustest nii töö autorile teema valikul, kui ka hindamiskomisjoni jaoks töö tunnustamisel. Töös tehtud uuring näitas, et platvormitööl esinevad samaaegselt tugevalt nii töölepinguseaduses kui ka võlaõigusseaduses sätestatud tunnused. Paneelarutelus leiti ühiseid jooni ka mikroettevõtlusega.  

Kolme parima hulgas tunnustati veel Els Maria Metsmaa bakalaureusetööd Töö paindlikkuse ja töökoha ebakindluse tajumise seosed organisatsiooni x näitel” ning Laura Laustami bakalaureusetööd “Eesti blogijate eneseturundus ning blogimine ettevõtlusena”.
Eraldi märgiti ära Liisi Toomi uurimistöö Saavutusemotsioonid mitme eesmärgi poole püüdlemisel”.

Oma magistritöid tutvustasid Mailis Neppo:Kuidas leida õppija ning tööandja ühisosa? Ekspansiivne õppimine organisatsioonis” ja Kristel Torop: “Tajutud karjääriplatoo seosed organisatsioonile pühendumise ja subjektiivse sooritusedukusega.

Kui tööd olid tutvustatud ja parimad žürii poolt välja kuulutatud, järgnes paneelarutelu, milles osalesid komisjoni liikmed Aiki Pärle (EEK Mainor), Anna Gramberg (KNÜ), Ilona Lott (PARE), Kersti Vannas (Instar EBC) ja Margit Rammo (Euroguidance Eesti) ning parima töö autor Elsbet Alasoo. Paneeldiskussiooni  modereeris Kristel Ainsalu.

Töövorme ja nende ajas muutumist silmas pidades toodi välja, et kasvav trend on osaajaga töötamine. Seda mõjutab asjaolu, et inimesed on hakanud oma hobisid muutma tööks, kasvab projektipõhiselt töötamine. Inimeste enda soovi ja tahte kõrval mängivad olulist rolli ka muutused tehnoloogias ja juhtimises. Ka personali arendamisele esitab  tänapäev suuri väljakutseid. Arutelus leiti, et koolituste planeerimisel on organisatsioonides valdav ühe aasta vaade, kuid oluline oleks silmas pidada pikemaajalist perspektiivi. Tuletati ka meelde, et õppimine ei võrdu koolitusel osalemisega, viise on teisigi, tuleb olla leidlik ja arvestada konkreetse ettevõtte vajaduste ja võimalustega.

Lõpetuseks palus Kristel paneelarutelus osalenutel välja tuua kolm kokkuvõtvat mõtet seoses käesoleva konkursiga. Toodi näiteks välja, et konkursi korraldamine aitab kaasa kooli ja reaalse elu ühildamisele. Kasuliku kogemusena toodi välja osalemine hindamiskomisjonis, sest see võimaldab lähedalt näha, milliseid teemasid võetakse lõputöödes praegusel ajal käsitleda ja mida peetakse oluliseks. Panelistide poolt tuli signaal töörühmale ka järgmistel aastatel konkursi korraldamisega jätkata.

Tudengitegu töögrupi poolt on rõõm tõdeda, et võrreldes eelmise aastaga esitati sel aastal rohkem töid. Rõõm on ka koostööpartnerite leidmise üle, kes toetasid ürituse läbiviimist ja auhindade väljapanemist. Kolme parima töö autorid saavad osaleda Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse poolt korraldatud koolitusel. Võidutöö autor saab nautida minipuhkust, mille pani välja  Estonia Resort Hotel & Spa. Lisaks panid õla alla ka Eesti Töötukassa, Sihtasutus Archimedes ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.

Täname oma töörühma poolt kõiki, kes olid toetajana,  osalenuna või muul viisil seotud “Tudengitegu 2019” konkursiga.

KNÜ parimate praktikate töörühma kuulusid 2019.a. Anna Gramberg, Anne Kaaber, Helje Mendel Kristel Ainsalu, Mare Lehtsalu.

Kokkuvõtte koostas: Helje Mendel

Vaata ka Tudengitegu 2018 kokkuvõtet