Kõik sai alguse sellest, et Karjäärinõustajate Ühingu üldkoosolekul oli arutelu all, millised on ühingu võimalused enam panustada karjääriõppe arendamisse Eestis.

26.01.21.a. toimusid esimesed mõttetalgud sel teemal ja kuna huvilisi oli rohkesti, käivitus hoogsalt karjääriõppe töörühm.

Töörühma eesmärk on koondada karjääriõppe arendamisest huvitatud ühingu liikmed, et aidata kaasa karjääriõppe arendamisele Eestis. Peamised tegevussuunad:

  • valdkonna arenguvajaduse kaardistamine, arendustegevuste planeerimine ja elluviimine KNÜ ja partnerite koostöös
  • ühingu esindamine erinevates karjääriõppega seotud aruteludes (nt. karjääriteenuste koostöökogu, karjäärispetsialistide professionaalsuse arendamise ümarlaud, HTM ja HARNO algatatud arutelud).

Töörühma juht: Merit Luik

Töörühma liikmed: Angela Rebas, Anna Gramberg, Anneli Peterson, Anu Puulmann, Heidi-Maarja Melts, Helje Mendel, Irina Ušanova, Irina Koljajeva, Jelena Kalamees, Kadri Haavandi, Krista Tegelmann, Kristel Ainsalu, Kristina Orion, Ly Kubenko, Lana Randaru, Liis Süsmalainen, Maive Noodla, Mare Aru, Mare Lehtsalu, Margit Rammo, Maris Paomees, Marju Põld, Merike Teelahk, Mirjam Roasto, Natalja Prümmel, Signe Reppo, Stella Müsler, Triin Liin, Triin Pajo, Tuuli Mekk, Ursula Rahnik, Virve Kinkar.