Karjäärispetsialisti kutse taotlemine 2022

Karjäärispetsialisti kutset saab taotleda 1 kord aastas.

Järgmised kutseeksamid toimuvad:
9.11.2022;
10.11.2022;
11.11.2022

Taotluste esitamise tähtaeg on 19.09.2022.
Ettevalmistav seminar

Kutseeksamiks ettevalmistav seminar toimus veebi vahendusel 25.08.2022.

2021.a.toimunud seminari slaide saab vaadata siit.

 

Kutse taotlemise info

Kutseeksam tugineb 2017. aastal kinnitatud kutsestandarditele ja Hariduse Kutsenõukogu 20.04.2022 otsusega nr 31 kinnitatud  kutse andmise korrale. 17.08.2020.a. on kinnitatud kutsekomisjoni töökord.

Karjäärispetsialist, tase 6 ja karjäärispetsialist, tase 7 taotlemiseks on vaja:

  1. tutvuda põhjalikult kutse andmise korraga: www.kutsekoda.ee
  2. tutvuda põhjalikult kutsestandarditega:

Karjäärispetsialist, tase 6
Karjäärispetsialist, tase 7

  1. tutvuda põhjalikult hindamisstandardiga. NB! Seal on olemas kõikide vajalike dokumentide vormid!
  2. koostada arengumapp, kus on

          1) vormikohane (2020.a. muudetud) avaldus 

          2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

          3) haridust tõendava dokumendi koopia(d)

          4) taastõendamise korral varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia

          5) karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolituste läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)

          6) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)

          7) kirjalik eneseanalüüs, nii tase 6 kui ka tase 7 taotlejad
          (NB! uuendatud 2020.a.)

          8) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Kutseeksami eest tasumine 

Kutse eksami eest tuleb tasuda enne taotluse dokumentide esitamist ja vastav kinnitus esitada koos taotlusega (vt eelmise lõigu p.8).
Tasu suurus: 
esmataotlejatele 225.-
taastõendajatele 150.-

MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing, a/a: EE432200221021631732, selgitusse kindlasti palun märkida kutse taotleja ees- ja perekonnanimi ja „kutseeksami tasu“.

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! Ka ei tagastata esitatud dokumente (arengumappi).

 

Dokumentide esitamise keskkond 

Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks vajalikud dokumendid on vaja edastada Kutsekomisjonile ainult elektroonselt! (see on muudatus alates 2020.aastast).  Dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. 

Eelregistreerimine 

  • Kutse taotluse esitamise keskkonda (Moodle) sisenemiseks eelregistreerimine toimub 18.augustist kuni 31.augustini 2022.a. SIIT!

Ka need, kes kutse taotlemise/taastõendamise soovis veel lõpuni kindlad ei ole, võivad ennast kirja panna (loobudes ei kaasne kohustusi jms).  

  • Kõik eelregistreerunud saavad  hiljemalt 01.septembril  selle konkreetse Moodle keskkonna lingi, kustkaudu tuleb kõik kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid üles laadida (seal on ka vastav juhend)!

Kes mingil olulisel põhjusel tähtajaks eelregistreerida ei jõua, kuid soovib siiski dokumente esitama asuda, peab endast ise ka märku andma kutsekomisjonile kirja teel! 

Tähtaeg
Tutvu kindlasti keskkonnaga varakult ja ära jäta üleslaadimist viimasele minutile, sest dokumentide vastuvõtt lõpeb 19.septembril täpselt kl 23.59 ja hiljem neid vastu ei võeta.

Kui tekib tõrkeid või küsimusi seoses Moodle keskkonnaga, siis palun kirjuta triin.liin@ut.ee.

Sisuliste küsimuste korral palun pöördu kutsekomisjon@kny.ee 

 

Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel

Kutse taotlejate poolt kutse andjale esitatud kutse taotlemise dokumentides sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse üksnes selleks seadusega (isikuandmete kaitse üldmäärus ja isikuandmete kaitse seadus) ettenähtud korras kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks ning need säilitatakse ja hävitatakse seaduses sätestatud korras. Kutse andja säilitab kutse taotlejate poolt esitatud dokumente 6 kuud kutsetunnistuse väljastamisest või kutse mitteomistamise otsuse langetamisest.

Vaata täpsemalt “Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel”.