TUDENGITEGU 2020 konkursi parimate tunnustamine ja temaatiline vestluring toimus 15.jaanuaril 2021 kl.11.30-12.30, virtuaalselt.

KNÜ Facebook live ülekanne toimus Tallinna karjäärikeskusest. Tegemist oli KNÜ esimese hübriidürituse vormis sündmusega, kus osad esinejad, sh konkursil ja vestlusringis osalejad, olid kaasatud üle veebi. Päeva modereeris Kristel Ainsalu, Tudengitegu töögrupi liige ja Töötukassa juhtivkarjäärispetsialist.

Tudengitegu 2020 on järelevaadatav SIIN.
Sündmuse slaidid leiad SIIT.

Tudengitegu 2020 konkursil tunnustati:

Peaauhind: Helin Kapsta magistritöö Karjäärinõustamise kogemused täiskasvanud klientide ja nõustajate näitel
Konkursi komisjon tõi välja, et töö on valdkonna jaoks olulisel teemal – karjäärinõustamise kogemuse analüüs on väga väärtuslik, eriti Eesti karjäärispetsialistide ja klientide näitel. Töö aitab kaasa teadlikkuse suurendamisele karjäärinõustamise tähenduse ja võimaluste kohta.

Tunnustada: Irina Ušanova magistritööAbiturientide mina ja karjäärialaste kogemuste kirjeldus
Noorte karjääri kujundamise toetamine on väga aktuaalne karjääriteenuste valdkonnas. Komisjon tõi esile, et töö pakub väärtusliku ja tänapäevase raamistiku, mida karjäärispetsialistid saavad noortega töötades rakendada (nt. tuleviku-mina vaatenurk). Käesoleva töö üheks rakenduseks võib tuua karjääriõppega tegelevate spetsialistide koolitamise vajaduse.

Mõlemal tunnustuse saanul oli võimalus oma tööd lähemalt tutvustada ja osaleda vestlusringis koos päevajuhi Kristel Ainsalu ja komisjoni esindaja  Aiki Pärlega. Vestlusringis arutleti, et kuna tööd said valmis napilt enne kevadist üleriigilist eriolukorda siis kuidas see oleks tööde tulemusi mõjutanud. Nii Helin kui Irina tõid välja, et kõige suurema tõenäosusega oleks mõjutatud olnud inimeste valmisolek uurimuses kaasa lüüa.

Konkursile esitatud teised tööd:

Iren Hanseni lõputöö: Õpilasgiidide koolitusprogramm noore tööturule sisenemisel kogukonna kontekstis.

Katrin Nagorski magistritöö: Juhi enesearendamine ja seda kujundavad tegurid Eesti IKT ettevõtetes.

Kerttu-Liis Klaar lõputöö: Eesti koolipsühholoogide valmisolek kriisideks ja täiendkoolituse vajadus.

Täname konkursil osalejaid!

Konkursi komisjoni kuulusid: Aiki Pärle (OÜ Impressum, EEK Mainor), Anna Gramberg (KNÜ), Ilona Lott (PARE), Kersti Vannas (Instar EBC) ja Margit Rammo (Euroguidance Eesti). Suured tänud komisjoni liikmetele!

Täname konkursi toetajaid: Eesti Töötukassa, Harnos tegutsev Euroguidance Eesti keskus!
Konkurssi korraldab KNÜ tudengitegu töörühm  – suured tänud tiimile! 

Lisainfo:
KNÜ tudengitegu töörühm
tudengitegu(at)kny.ee


TUDENGITEGU 

KNÜ annab alates 2018. aastast välja tiitlit TUDENGITEGU.  Tegemist on karjäärivaldkonna lõputööde konkursiga, mille eesmärk esile tuua ja tunnustada karjääriteemasid käsitlevaid uurimistöid, vahendada värskeid teoreetilisi teadmisi ning arendada tudengite ja praktikute koostööd. 

Tööde puhul hinnatakse:

  • Töö uuenduslikkust – valdkonnaga seotud uuenduslikkus (rahvusvahelisel tasandil, Eesti tasandil, ühele organisatsioonile); nutikad lahendused; „maailmapraktika koju kättetoomine“; uue meetodi leiutamine; uuenduslik lähenemine mõnele probleemile, teooriale või praktikale.
  • Kasutegurit  – tegemist on teemaga, mis on päevakohane; aitab lahendada mõnda probleemi; teeb organisatsiooni töötajate elu paremaks; aitab inimestel liikuda mõtestatuma karjääri suunas.
  • Rakendatavust – reaalne rakendatavus; võimalik rakendada lihtsalt ja/või ressursisäästlikult; võimalik rakendada erinevates organisatsioonides, valdkondades, olukordades jms.
  • Panust valdkonna arengusse  – annab uut teadmist; vaatab mingit probleemi laiemalt; mõte, idee, lähenemine, meetod vms on teed rajava iseloomuga; tutvustab avalikkusele valdkonna olulisust; murrab valdkonnaga seotud müüte.

Konkurssi korraldab KNÜ tudengitegu töörühm (Kristel Ainsalu, Angela Rebas, Anu Puulmann, Mare Lehtsalu, Anna Gramberg).

Loe lähemalt, milliseid lõputöid tunnustati eelnevatel aastatel ja kokkuvõteid tunnustamisürituse paneelaruteludest:
Tudengitegu 2018 
Tudengitegu 2019