KNÜ soovib oma liikmetele pakkuda mitmekülgseid võimalusi nende professionaalse arengu toetamiseks. Üks võimalus selleks on mentorlus ning 2019.aasta sügisel kuulutati välja esmakordne KNÜ mentorprogramm.

Pilootprogramm alustas 2020.aastal. Programm kestab 8 kuud (september-aprill) ja see sisaldab koolitust-töötuba, paaride omavahelisi kohtumisi kui ka kovisioone.

Mis ja kellele?

Ühingul on mentorprogrammi elluviimisel kaks suuremat eesmärki.

Esiteks, võimaldada ühingu liikmel saada mentorlussuhte kaudu tuge ning juhendamist valdkonnas juba pikemalt tegutsenud, kogenud ja mentori rolliks ettevalmistunud kolleegilt.

Teiseks, võimaldada kogenenumatel ühingu liikmetel panna ennast proovile mentori rollis ja tõsta oma professionaalset taset.

Esimesel aastal käivitub mentorprogramm pilootprojektina ning on kõikidele osalejatele tasuta. Pilootprojekti kaudu soovitakse välja selgitada, millised on mentorprogrammi kasutegurid, jätkusuutlikkus ja võimalikud arengukohad. Oma õla on alla pannud ka Fontes, kes viib läbi mentorite koolituse ning aitab häälestada menteesid.

Rohkem infot mentprogrammi kohta leiab siit.

KNÜ 1.lennu menteed 2020
KNÜ mentorprogrammi menteed 2020.a.
KNÜ mentorid 2020
KNÜ mentorprogrammi mentorid 2020.a.

Suured tänud mentorluse töörühmale, Eriline tänu töörühma juht Teilyle ning liikmetele: Elliko, Külli Klara, Pille P., Ave K., Anna, Kristel L.-S.! Aitäh kaasa aitamast mentorprogrammi koordinaatoritena: Marja ja Triin P.

Samuti oleme tänulikud varasemalt tegutsenud mentorluse töörühmale, kelle arutelude materjalidele saime toetuda. Täname väärtuslike kommentaaride eest: Mare Lehtsalu, Piret Jamnes, Tiiu Allikvee, Virve Kinkar, Triin Peitel, KNÜ 2019. aasta suvekoolis osalejad.

Lisainfo:
Teily Allas
mentorluse töörühm
teily.allas(at)gmail.com
tel. 5816 2231