Mare Lehtsalu on valdkonnaga seotud olnud juba üle 20 aasta, tal on pikaajaline kogemus karjääriõppe arendaja ja karjääriõpetuse õpetajana, hetkel on vabakutseline karjäärispetsialist. Tema motoks on “Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab”. Mare asjatundlik kogemus ja põhjalik suhtumine on juhatuse tegemistes abiks juba teist koosseisu.

Ülesanded juhatuses: esimees; kutse andmise korraldus; raamatupidamine; osalemine Tudengiteo, arendustegevuste ja karjääriõppe töörühmades.

Kadri Haavandi on Paikuse Kooli õpetaja, karjäärikoordinaator ja haridustehnoloog. Karjäärivaldkonnas on Kadri tegutsenud üle 5 aasta. Tema fookus kuulub karjääriõppele, kuid olles eelnevas töövaldkonnas erialaühingus aktiivne, kasutab neid kogemusi KNÜ juhatuses tegutsedes igatepidi ära.

Ülesanded juhatuses: kodulehe ja meililisti haldamine; infokirja koordineerimine ja kujundamine; osalemine karjääriõppe töörühmas.

Tuuli Mekk on Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist, kes on karjäärimaastikul tegev olnud ligi 10 aastat. Ta usub koostegutsemise väärtusesse, hoolib valdkonna arengutest ning Valgamaa elanikuna peab oluliseks ka äärealade esindatust juhatuses.

Ülesanded juhatuses: uute liikmete vastuvõtt, liikmete arvestus; kontaktisik algatuses Tööle kaasa; ühingu esindaja kutsekomisjonis.

Küllike Oja on erasektoris tegutsev karjäärinõustaja, superviisor ja coach, kes on karjäärivaldkonnas tegutsenud üle 15 aasta. Tema peab oluliseks karjäärinõustaja enesehoolivust ja -arengut, nähes isiksust karjäärispetsialisti peamise tööriistana. Küllikese tugevus on organiseerimisvõime.

Ülesanded juhatuses: ürituste korraldamise koordineerimine; ühingu esindamine karjääriteenuste koostöökogus; Tudengiteo töörühma juhtimine

Marja Saarma on Eesti Töötukassa peaspetsialist, keskendudes karjäärispetsialistide väljaõppele. Ta on karjäärivaldkonnaga seotud üle 12 aasta, peab südamelähedaseks karjäärispetsialistide väljaõpet ja karjääriteenuste kvaliteeti. Marja on olemuselt konkreetne, hea organiseerija ning toetav meeskonnaliige.

Ülesanded juhatuses: mentorprogrammi koordineerimine ja juhtimine.