KNÜ annab alates 2018. aastast välja tiitlit TUDENGITEGU.  Tegemist on karjäärivaldkonna lõputööde konkursiga, mille eesmärk esile tuua ja tunnustada karjääriteemasid käsitlevaid uurimistöid, vahendada värskeid teoreetilisi teadmisi ning arendada tudengite ja praktikute koostööd. 

TÖÖDE HINDAMINE

Tänavu on konkursile kandideerimine lõppenud. 2020/2021 ja 2021/2022 aasta lõpetajate poolt kaitstud karjäärivaldkonna lõputöid laekus konkursile kokku 13 autorilt.

Tööde puhul hinnati:
* Töö uuenduslikkust – valdkonnaga seotud uuenduslikkus (rahvusvahelisel tasandil, Eesti tasandil, ühele organisatsioonile); nutikad lahendused; maailmapraktika koju kättetoomine“; uue meetodi leiutamine; uuenduslik lähenemine mõnele probleemile, teooriale või praktikale.
* Kasutegurit  – tegemist on teemaga, mis on päevakohane; aitab lahendada mõnda probleemi; teeb organisatsiooni töötajate elu paremaks; aitab inimestel liikuda mõtestatuma karjääri suunas.
* Rakendatavust – reaalne rakendatavus; võimalik rakendada lihtsalt ja/või
ressursisäästlikult; võimalik rakendada erinevates organisatsioonides, valdkondades, olukordades jms.
* Panust valdkonna arengusse  – annab uut teadmist; vaatab mingit probleemi laiemalt; mõte, idee, lähenemine, meetod vms on teed rajava iseloomuga; tutvustab avalikkusele valdkonna olulisust; murrab valdkonnaga seotud müüte.

2022. aasta konkurssi korraldas KNÜ tudengitegu töörühm koosseisus Kristel Ainsalu, Marje Pedaste, Mare Lehtsalu, Triin Liin, Aiki Pärle, Küllike Oja.

TUNNUSTATUD TÖÖD

MA I koht Mihkel Miller TÖÖTAMINE KODUS VS TÖÖTAMINE KONTORIS: TÖÖKESKKONNA SOBIVUS, TAJUTUD TULEMUSLIKKUS JA KÜBERLOODERDAMINE. Tallinna Ülikool, 2021. Juhendajad Kadi Liik, MSc, Mati Heidmets, teaduste kandidaat

MA II koht Triinu Vapper LAPSEHOOLDUSPUHKUSEST TULENEVA KARJÄÄRIKATKESTUSE MÕJU KARJÄÄRIEDULE. Tallinna Tehnikaülikool, 2022. Juhendaja Velli Parts, MSc

BA I koht Birgit Kerna SISEKAITSEAKADEEMIA KADETTIDE NING POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI POLITSEIAMETNIKE KARJÄÄRIOOTUSED GENERATSIOONITEOORIA KONTEKSTIS. Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledž, 2022. Juhendaja: Mihkel Miller, MA Kaasjuhendaja: Oliver Purik, MA

BA II koht Merilin Priilinn-Türk MUSTA TRIAADI JA KUTSUMUSE OTSINGU SEOSED ÜLIÕPILASTE NÄITEL ÕPPEKAVAGRUPPIDE JA SUGUDE LÕIKES. Tallinna Ülikool, 2022. Juhendaja: Kadi Liik, MSc

Lisaks esitati konkursile järgmised tööd: 

Gerli Bergmann EESTI KARJÄÄRISPETSIALISTIDE NETI- JA NUTIVAHENDITE, SH SOTSIAALMEEDA KASUTAMINE KARJÄÄRINÕUSTAMISEL. Tartu Ülikool, 2022. Juhendaja Triin Liin, PhD

Madli Kuus EESTI KESKKOOLILÕPETAJATE KARJÄÄRIVALIKUD JA VALIKUGA SEOSTUVAD TEGURID. Tartu Ülikool, 2021. Juhendaja: Triin Liin, PhD

Lisette Laur PILOOTUURING KARJÄÄRI KUJUNDAMISE PÄDEVUSI HINDAVA KÜSIMUSTIKU LOOMISEKS. Tartu Ülikool, 2021. Juhendaja: Triin Liin, PhD

Liisi Lõo TÖÖKASVATUS JA VARANE TÖÖKOGEMUS NOORTE ISESEISVUMISE TOETAJANA. Tallinna Ülikool, 2022. Juhendaja: Airi Liimets, PhD

Ele-Hella Kullamäe ESIMEST TÜÜPI DIABEETI PÕDEVATE TÖÖEALISTE INIMESTE TÖÖJÕUTURUL OSALEMISE TAJUTUD VÕIMEKUS JA TAKISTUSED. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, 2021. Juhendaja Taimi Elenurm, MBA, MSc

Jaanus Jõgis TÖÖKORRALDUSE PAINDLIKKUS JA SELLE SEOSESD TÖÖ-PERE KONFLIKTI NING TÖÖ TAJUTUD TULEMUSLIKKUSEGA KONTORITÖÖTAJATE NÄITEL. Tallinna Ülikool, 2021. Juhendaja: Kadi Liik, MSC, Mati Heidmets, teaduste kandidaat

Elis Rumma KONTORITÖÖTAJATE HINNANGUD KODULE JA KONTORILE KUI TÖÖPAIGALE NING SELLE SEOSED TÖÖ-KODU SEGMENTEERITUSEGA. Tallinna Ülikool, 2022. Juhendaja: Kadi Liik, MSC, Mati Heidmets, teaduste kandidaat

Miriam Lehari WORK HARD AND LOVE WILL FOLLOW: REFUGEES, EMPLOYMENT, AND INTEGRATION IN ESTONIA. Tallinna Ülikool, 2022. Juhendaja Eeva Kesküla, phD

Inna Teresk KARJÄÄRISPETSIALISTI PÄDEVUSED JA NENDE ARENG AMETIALASE ROLLI KOMPONENDINA. Tartu Ülikool, 2021. Juhendaja: Triin Liin, PhD