Tudengitegu 2018

Tudengitegu 2018 tööde esitlus toimus 11. jaanuaril 2019, paralleelselt nii Tallinnas kui Tartus. 

Esitlusele tuli kolm lõputööd

  • Tiina Saar-Veelmaa “ISIKLIKU ENESETEOSTUSE INSTRUMENDI, TÖÖÕNNEVALEMI LOOMINE JA SELLE TEOSTAMINE INDIVIIDIDE JA ORGANISATSIOONIDE KAUDU” (Magistritöö)
  • Laura Perillus “KARJÄÄRINÕUSTAMISE KOGEMUSE VÄÄRTUS TÖÖELUS” (Bakalaureusetöö) 
  • Ave Arumäe “KARJÄÄRIJUHTIMINE: SEOSED KARJÄÄRIOOTUSTE, TAJUTUD TÖÖHÕIVEVÕIME JA TÖÖKOHAJUURDUMUSEGA” (Magistritöö)

KNÜ parimate projektide töörühm koosseisus Kristel Ainsalu, Anne-Mari Ernesaks, Anne Kaaber ja Helje Mendel

Tudengitegu 2018 kokkuvõte