Tudengitegu 2018

Tudengitegu 2018 tööde esitlus toimub 11. jaanuaril 2019, paralleelselt nii Tallinnas kui Tartus. Üritus toimub Mainori Kõrgkooli ruumides ning kahe linna vahel luuakse ühendus videosilla vahendusel.

Esitlusele tuleb kolm lõputööd

  • Tiina Saar-Veelmaa “ISIKLIKU ENESETEOSTUSE INSTRUMENDI, TÖÖÕNNEVALEMI LOOMINE JA SELLE TEOSTAMINE INDIVIIDIDE JA ORGANISATSIOONIDE KAUDU” (Magistritöö)
  • Laura Perillus “KARJÄÄRINÕUSTAMISE KOGEMUSE VÄÄRTUS TÖÖELUS” (Bakalaureusetöö) 
  • Ave Arumäe “KARJÄÄRIJUHTIMINE: SEOSED KARJÄÄRIOOTUSTE, TAJUTUD TÖÖHÕIVEVÕIME JA TÖÖKOHAJUURDUMUSEGA” (Magistritöö)

Lisaks saame osa valdkonna ekspertide põnevast paneeldiskussioonist. Üritust modereerib KNÜ liige ja Eesti Töötukassa esindaja Kristel Ainsalu.

Ürituse päevakava
13:00 Moderaatori avasõnad
13:15 Anname sõna tööde autoritele
14:45 Külaliste paneelarutelu lõputööde teemadel
15:30 Lõputööde auhindamine KNÜ juhatuse poolt
15:45 Vaba arutelu
16:30 Asume koduteele

Üritusele registreerumine toimub aadressil https://tinyurl.com/y8xykoqc .

Üritus on KNÜ liikmetele tasuta.

Rõõmsa kohtumiseni samaaegselt nii Tallinnas kui Tartus!

KNÜ parimate projektide töörühm koosseisus Kristel Ainsalu, Anne-Mari Ernesaks, Anne Kaaber ja Helje Mendel