TUDENGITEGU 2018

Uue traditsioonina annab KNÜ alates 2018. aastast välja tiitlit TUDENGITEGU.  Tegemist on karjäärivaldkonna lõputööde konkursiga, mille eesmärgiks on tudengite ja praktikute koostöö arendamine. Läbi projekti loodame tuua praktikuteni värsket teoreetilist teadusinfot ning anda tudengitele sisendit aktuaalsete lõputööde teemade kohta. Samuti saame pakkuda ühingu poolt tudengitele abi lõputööde juhendamise ning uurimistööde läbiviimise osas.

Käesoleval aastal ootame konkursil osalema lisaks värsketele 2018 aasta lõputöödele ka 2016/2017 kaitstud karjäärivaldkonna lõputöid.

Tööde puhul hinnatakse:

  • Töö uuenduslikkust – valdkonnaga seotud uuenduslikkus (rahvusvahelisel tasandil, Eesti tasandil, ühele organisatsioonile); nutikad lahendused; „maailmapraktika koju kättetoomine“; uue meetodi leiutamine; uuenduslik lähenemine mõnele probleemile, teooriale või praktikale.
  • Kasutegurit  – tegemist on teemaga, mis on päevakohane; aitab lahendada mõnda probleemi; teeb organisatsiooni töötajate elu paremaks; aitab inimestel liikuda mõtestatuma karjääri suunas.
  • Rakendatavust – reaalne rakendatavus; võimalik rakendada lihtsalt ja/või ressursisäästlikult; võimalik rakendada erinevates organisatsioonides, valdkondades, olukordades jms.
  • Panust valdkonna arengusse  – annab uut teadmist; vaatab mingit probleemi laiemalt; mõte, idee, lähenemine, meetod vms on teedrajava iseloomuga; tutvustab avalikkusele valdkonna olulisust; murrab valdkonnaga seotud müüte.

Kandideerimiseks tuleks täita kandideerimisankeet aadressil https://reports.psience.ee/est/kysitlus/tudengitegu-2018/start/

Tööde esitamise tähtaeg on 15. august 2018.

Parimaid töid tutvustatakse KNÜ sügisel toimuval üldkogul, kus kuulutatakse välja ka konkursi võitjad.

Lisainfo ja küsimused: Anne-Mari Ernesaks, 51 41 354 või anne-mari@psience.ee.