TUDENGITEGU

Uue traditsioonina annab KNÜ alates 2018. aastast välja tiitlit TUDENGITEGU.  Tegemist on karjäärivaldkonna lõputööde konkursiga, mille eesmärgiks on tudengite ja praktikute koostöö arendamine. Läbi projekti loodame tuua praktikuteni värsket teoreetilist teadusinfot ning anda tudengitele sisendit aktuaalsete lõputööde teemade kohta. Samuti saame pakkuda ühingu poolt tudengitele abi lõputööde juhendamise ning uurimistööde läbiviimise osas.

Tööde puhul hinnatakse:

  • Töö uuenduslikkust – valdkonnaga seotud uuenduslikkus (rahvusvahelisel tasandil, Eesti tasandil, ühele organisatsioonile); nutikad lahendused; „maailmapraktika koju kättetoomine“; uue meetodi leiutamine; uuenduslik lähenemine mõnele probleemile, teooriale või praktikale.
  • Kasutegurit  – tegemist on teemaga, mis on päevakohane; aitab lahendada mõnda probleemi; teeb organisatsiooni töötajate elu paremaks; aitab inimestel liikuda mõtestatuma karjääri suunas.
  • Rakendatavust – reaalne rakendatavus; võimalik rakendada lihtsalt ja/või ressursisäästlikult; võimalik rakendada erinevates organisatsioonides, valdkondades, olukordades jms.
  • Panust valdkonna arengusse  – annab uut teadmist; vaatab mingit probleemi laiemalt; mõte, idee, lähenemine, meetod vms on teedrajava iseloomuga; tutvustab avalikkusele valdkonna olulisust; murrab valdkonnaga seotud müüte.

     Loe lähemalt, milliseid lõputöid tunnustati ja kokkuvõtet tunnustamisürituse paneelarutelust:

    Tudengitegu 2018 
    Tudengitegu 2019