Teemanädal „Terve karjäär” on Eesti Karjäärinõustajate Ühingu poolt algatatud üle-eestiline sündmus, kus keskmesse tõstetakse karjäär tema terviklikkuses – tööelu, vaba aja, pere, hariduse ja tervise kooskõlas. Soovime koos partneritega suurendada ühiskonna teadlikkust karjäärist kui elukestvast arengust ning pöörata tähelepanu karjääriplaneerimise vajalikkusele ja võimalikkusele. Tegevus on suunatud nii praegu töötavatele kui tööturule sisenevatele, kannapööret planeerivatele või pensioniplaane pidavatele inimestele, ettevõtjatele ja igal tasemel juhtidele.

Toimunud ürituste materjalidega saab tutvuda Terve Karjääri portaalis.

Teemanädal Terve karjäär

10. aprill

• Karjääripäev „Disaini oma elu“ Rakveres
• Infotund Narvas

11. aprill

• Suur karjääripäev Tallinnas
• Infotund Jõhvis
• Infotund Narvas

12. aprill

• Terve Karjäär teemanädal Tallinna Keskraamatukogus
• Karjäärinädala töötoad Lilleküla büroos
• Ettevõtluse töötuba Valgas
• Infotund Narvas
• Karjääripäev Pärnus
• Karjääripäev „Kelle asi on minu karjäär?“ Tartus
• Eesti Töötukassa Raplamaa töö ja karjäärimess, kus on esindatud ka karjäärinõustajate ühing

13. aprill

• Hiiumaa karjääripäev 2018
• Karjäärikarusell Põlvas
• Terve Karjäär teemanädal Tallinna Keskraamatukogus

Teemanädal "Terve Karjäär“ toimus 2015. aastal 23.-27. märtsil. Karjääripäevad leidsid aset kõigis 15 maakonnas, kokku 19 linnas. Osalejaid oli 2000, meeskonnas kokku 90 KNÜ vabatahtlikku. 2015. aasta alateemaks oli "Rikas karjäär". Rikkus on subjektiivne heaolu kujundaja. Inimestele on materiaalse rikkuse kõrval oluline elukvaliteet tervikuna. Teemanädalal otsisime vastuseid küsimustele, milline on rikas karjäär ja kuidas seda saavutada. On see kõhtu täitev, hinge toitev, pikaajaline pühendumine või rikkalik oskustepalett, aste-astmelt kõrgusse tõusev või siksakiline virvarr? Teemanädala eesmärk oli toetada täiskasvanud inimese karjääriplaneerimist, teadlike valikute tegemist ja üldise eluga rahuolu tõstmist. 150 esineja teadmised, oskused ja kogemused kogu Eestist jõudsid osalejateni läbi ettekannete, seminaride, loengute ja töötubade. KNÜ partneriteks teemanädala elluviimisel olid Eesti Töötukassa, SA Innove, Hariduse- ja Infotehnoloogia Sihtasutus, Kutsekoda, OÜ Manpower, OÜ Persoonibrändi Agentuur. Erinevaid partnerorganisatsioone üle Eesti oli sündmuse elluviimisse kaasatud 60. Teemanädal pakkus osalejatele innustust, uusi vaateid ja mõtteid, sisemist käivitumist ja rikastumist. Läbi inspireerivate esinejate ja avaliku teemakäsitluse aitasime kaasa rikka karjääri saavutamisele, tehes karjääriplaneerimise ja -nõustamise tööealisele täiskasvanule normaalseks sammuks eluteel.

24.-28. märtsil 2014 toimus esmakordselt üle-eestiline teemanädal „Terve karjäär”. Teemanädal on Eesti Karjäärinõustajate Ühingu poolt algatatud ning koostöös SA Innove, SA Kutsekoda/Europassi Keskuse, Persoonibrändi Agentuuri ja Eesti Töötukassaga elluviidav sündmus, mille keskmesse tõstetakse karjäär tema terviklikkuses – tööelu, vaba aja, pere, hariduse ja tervise kooskõlas. Tegevus on suunatud nii praegu töötavatele, tööturule sisenevatele või kannapööret planeerivatele kui ka pensioniplaane pidavatele inimestele, ettevõtjatele ja igal tasemel juhtidele.

Karjäärinädala fookuses on teadvustamine – karjääri mõiste selgitamine ja inimeste enesevastutuse suurendamine. Karjäärinõustajate Ühing koos partneritega soovib suurendada inimeste ja kogu ühiskonna teadlikkust karjäärist kui elukestvast arengust ning pöörata tähelepanu karjääriplaneerimise vajalikkusele ja võimalikkusele. Soovime, et inimesed oleksid teadlikumad oma töiste ja erialaste otsuste tegemisel. Karjäär on igaühe asi. Algav koolipingist, jätkuv tööelus, moodustades kokku inimese rahuldustpakkuva eneseteostuse.

2014. aasta teemanädala raames toimusid õpitoad, loengud, karjäärikiirabi kaheksas Eesti linnas – Tallinnas, Tartus, Valgas, Narvas, Paides, Põlvas, Jõgeval ja Pärnus. Osalejaid sündmustel oli üle 2000, 67% tagasisidele vastanute ootused said täidetud. Meeskonnas töötas 77 vabatatlikku KNÜ liiget.