2020
Jaanuaris kaardistas töörühm ideid ja võimalusi, sh kuidas tuua välismaa praktikuid Eestisse, mis
saab edasi Academia õpirände programmist.
KNÜ liikmetel oli võimalus kandideerida 12.-16. augustil toimunud Jyväskylä suveülikooli “Use of
ICT in guidance and counselling”. Ühingu liikmetest osalesid Anne Kaaber, Terje Laur.
Osalemisega seotud kulud kattis Euroguidance Eesti.
Rahvusvahelisest töörühmast koostas ja esitas Monika Sutrop Erasmus+ õpirände projekti
taotluse, et KNÜ saaks olla Academia programmis (karjäärispetsialistide õpiränne) saatvaks
organisatsiooniks 2021.aastast. Taotluse koostamisel olid abiks Margit Rammo, Anna Gramberg,
Liisi Toom.
Töörühma kuulusid: Triin Peitel, Pille Pesti, Margit Rammo, Lemme-Getter Bogatkin, Anna
Gramberg, Monika Sutrop.