LIITUMINE KNÜ MENTORPROGRAMMIGA AVATUD!

KNÜ soovib oma liikmetele pakkuda mitmekülgseid võimalusi nende professionaalse arengu toetamiseks. Üks võimalus selleks on mentorlus ning 2019.aasta sügisel kuulutati välja esmakordne KNÜ mentorprogramm.

Mis ja kellele?

Ühingul on mentorprogrammi elluviimisel kaks suuremat eesmärki.

Esiteks, võimaldada ühingu liikmel saada mentorlussuhte kaudu tuge ning juhendamist valdkonnas juba pikemalt tegutsenud, kogenud ja mentori rolliks ettevalmistunud kolleegilt.

Teiseks, võimaldada kogenenumatel ühingu liikmetel panna ennast proovile mentori rollis ja tõsta oma professionaalset taset.

Pilootprogrammis osalenud menteed tõid tagasisides välja:
„Sain häid mõtteid ja nippe, kuidas ennast ja enda tööd paremini juhtida ning keeruliste olukordadega toime tulla.”
„Sain oma arengueesmärke seada koos mentoriga. Sain mõtteid, kuidas oma nõustamiskohtumiste järel eneseanalüüsi teha.“ 

Mentorid tõid tagasisides välja: 
„Õppisin paremini kuulama, end analüüsima, samuti arendasin koostööoskusi ning sain harjutada kannatlikkust.“
„Kogu protsess oli kui enda professionaalsuse analüüs, mis oli täis taipamisi, avastamist ja üllatusi, milline pagas minuga tegelikult igapäevaselt kaasas on. Kindlasti muutis see mind palju enesekindlamaks ja julgemaks.“ 

KNÜ MENTORPROGRAMM 2021/2022

Ajakava:
Registreerumine mentoriks või menteeks*: oktoober 2021.a.
Ettevalmistavad lühikoolitused mentoritele ja menteedele dets.2021.a.
Mentorpaarid jaanuar-juuni 2022.a.

Menteede koolitus toimub: 9.detsember kl 10.30-14.30 Tallinnas.
Koolitust viib läbi KNÜ mentorluse töörühm.

Mentorite koolitus 3.detsembril Tallinnas.
Alustavaid mentoreid koolitab Fontes.
Kõigile mentoritele ühine kogemuste jagamise veebiseminar: 10.detsember kl.14-16

*2021/2022.a. programmis on menteede osalustasu 50 eur, mis on panus programmi elluviimiseks.
*Mentorid panustavad vabatahtlikuna, kuid saavad koolitusel näol ja muul moel ühingult tuge.

TUTVU MENTORPROGRAMMIGA SIIN (uuendatud 2021.a.sügisel).

Mentorpogramm KNÜ-s

Ühingu liikmetele suunatud esimene mentorprogramm käivitus pilootprojektina septembris 2020 ja lõppes mais 2021. Programm sisaldas koolitust-töötuba, paaride omavahelisi kohtumisi ja kovisioone.

Eelmise aasta programmiga liitunud menteedest 90% soovitab programmiga liituda ka teistel ühingu liikmetel. Mentoritest 89% soovitab osaleda programmis.  

Loe ajakirjas Personali Praktik (aprill 2021) ilmunud artiklit mentorprogrammi loomisest.

KNÜ 1.lennu menteed 2020
KNÜ mentorprogrammi menteed 2020.a.
KNÜ mentorid 2020
KNÜ mentorprogrammi mentorid 2020.a.

Suured tänud mentorluse töörühmale! Eriline tänu pilootprogrammi vedajale Teilyle ning töörühma liikmetele: Elliko, Külli Klara, Pille P., Ave K., Anna, Kristel L.-S., Marja ja Triin P. Täname Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee Fontesest, kes mentorite ja menteede ettevalmistusele õla alla panid!

Alates 2021.a. suvest koordineerib mentorluse töörühma tegevust Marja Saarma, töörühmaga on veel liitunud Marju P., Merike T. ja Maris P.

Lisainfo:
Marja Saarma
mentorluse töörühm
marja.saarma(at)tootukassa.ee