2016. a seisuga kehtivad Eestis järgmised karjäärispetsialistide kutsestandardid:

Väljastatud kutseid saab kontrollida Kutsekoja kutseregistris.