Anna Gramberg

Kutsekomisjoni esimees
koolitajate esindaja
Tulevikupilt OÜ

Ivika Born

Liige
tööandjate esindaja
Ivika Born Konsultatsioonid OÜ

Tuuli Mekk

Liige
tööandjate esindaja
Valga Põhikool

Merit Luik

Liige
töötajate/spetsialistide esindaja
Tartu Tamme Gümnaasium

Triin Liin

Liige
koolitajate esindaja
Tartu Ülikool

Marja Saarma

Liige
muud osapooled
MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing