Eestis ei ole veel võimalik omandada karjäärinõustaja eriala kompaktselt ühes haridusasutuses, ent karjäärinõustamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi saab omandada lisaks olemasolevale kõrgharidusele mitmesugustel kursustel ja koolitustel. Praegu tegutsevad karjäärinõustajad on reeglina omandanud kõrghariduse psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö, sotsioloogia vm valdkonnas ning seejärel mitmeti end täiendanud. Eesti Töötukassas ja SA Innove Rajaleidja keskustes töötavatel karjäärinõustajatel on olnud võimalik end täiendada ka asutusesisestel koolitustel.

Avatud kursused

Mitmed kõrgkoolid pakuvad mitmesuguseid valikaineid (nt sissejuhatus karjäärinõustamisse, karjäärinõustamine ja -koordineerimine, karjäärinõustamise meetodid, karjäärinõustamise moodul personalijuhtimise ja arendamise valikainena, organisatsioonikäitumine magistriõppes; karjääriinfo moodul infojuhtimise magistriõppekavas). Lähemalt tasub uurida kõrgkoolide õppekavasid. Kaalumisel on karjäärinõustamine õppekavasse valikaine või lisaerialana sisseviimine tulevikus. Karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutse saamise üks eeldusi on vastavate baaskoolituste läbimine. Senised baaskoolitused olid korraldatud kolme ülikooli – Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli – koostöös. Koolitused ei toimu regulaarselt ja on pigem organisatsioonisisesed (korraldatud tellimusel). Karjäärispetsialistiks saamisel ja kandideerimisel pole tavaliselt kutse olemasolu nõutud, vaid on soovituslik.

Fontes on pea igal aastal läbi viinud karjäärinõustajate väljaõppeprogrammi, mis koosneb mitmest töötoast ja praktikast ning annab karjäärinõustamiseks vajalikud oskused. Koolitus kannab nimetust KarjääriCoachingu programm ja toimub vastavalt huviliste kogunemisele. Programm on leitav Fontese kodulehel: http://www.fontes.ee/est/fontesest/uut/157/karjaaricoachingu-programm. Huvi korral saab ühendust võtta aadressil Aive.Uueni[ät]fontes.ee

Kui karjäärinõustamine pakub huvi ja soovite end selles valdkonnas arendada, tasub lisaks erinevatele koolitustele vaadata töövarjutamise ja vabatahtliku töö võimalusi. Kasulik on ka tutvumine vastava kirjandusega.