Eestis ei ole veel võimalik omandada karjäärinõustaja eriala kompaktselt ühes haridusasutuses, ent karjäärinõustamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi saab omandada lisaks olemasolevale kõrgharidusele mitmesugustel kursustel ja koolitustel. Praegu tegutsevad karjäärinõustajad on reeglina omandanud kõrghariduse psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö, sotsioloogia vm valdkonnas ning seejärel mitmeti end täiendanud. Eesti Töötukassas (ja varasemalt SA Innove Rajaleidja keskustes) töötavatel karjäärinõustajatel on olnud võimalik end täiendada ka asutusesisestel koolitustel.

Avatud kursused

Mitmed kõrgkoolid pakuvad mitmesuguseid valikaineid (nt sissejuhatus karjäärinõustamisse, karjäärinõustamine ja -koordineerimine, karjäärinõustamise meetodid, karjäärinõustamise moodul personalijuhtimise ja arendamise valikainena, organisatsioonikäitumine magistriõppes; karjääriinfo moodul infojuhtimise magistriõppekavas). Lähemalt tasub uurida kõrgkoolide õppekavasid. Kaalumisel on karjäärinõustamine õppekavasse valikaine või lisaerialana sisseviimine tulevikus. Karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutse saamise üks eeldusi on vastavate baaskoolituste läbimine. Senised baaskoolitused olid korraldatud kolme ülikooli – Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli – koostöös. Koolitused ei toimu regulaarselt ja on pigem organisatsioonisisesed (korraldatud tellimusel). Karjäärispetsialistiks saamisel ja kandideerimisel pole tavaliselt kutse olemasolu nõutud, vaid on soovituslik.

Fontes on läbi viinud karjäärinõustajate väljaõppeprogrammi, mis koosneb mitmest töötoast ja praktikast ning annab karjäärinõustamiseks vajalikud oskused. Koolitus kannab nimetust Karjääricoachingu programm. Huvi korral saab ühendust võtta aadressil teele.aija(at)fontes.ee

Kui karjäärinõustamine pakub huvi ja soovite end selles valdkonnas arendada, tasub lisaks erinevatele koolitustele vaadata töövarjutamise ja vabatahtliku töö võimalusi. Kasulik on ka tutvumine vastava kirjandusega.

 

Õpi karjäärinõustajaks!

Tartu ülikooli psühholoogia instituut alustab 2017/2018 õppeaastal karjäärinõustajate väljaõpet täienduskoolituse programmiga psühholoogia bakalaureuse – ja magistriõppekavade baasil. Antud programmi läbimisel saab teadmised, et asuda tööle karjäärinõustajana ning karjäärinõustaja kutse taotlemiseks. Õppe kohustuslik maht on 60 EAP. Õppima on võimalik kandideerida kõigil kellel bakalaureuse kraad või sellele vastav haridus.

Programmile kandideerimise avaldus koos motivatsioonikirja ja eelnevalt läbitud haridust tõendava dokumendiga, sh hinneteleht, palun saata hiljemalt 09.augustil psühholoogia instituudi täienduskoolituse programmijuhile Signe Reppole signe.reppo@ut.ee.

Programmi läbimine on planeeritud kahele õppeaastale, kuid oleneb iga õppija eelnevatest õpingutest ja töökogemusest ning ressurssidest, mida õppimiseks on võimalik planeerida.

Õppetöö toimub koos psühholoogia tasemeõppe üliõpilastega. Paljud ained on võimalik läbida suures mahus e-õppes. Täienduskoolituses õppimine on tasuline. Ühe ainepunkti (EAP) hind 2017/2018 õppeaastal on 45 eurot. Karjäärinõustaja väljaõppe programmil esitatakse arve vastavalt registreerutud ainepunktidele. Programmi sisus võivad toimuda muutused vastavalt õppekavade uuenemisele.

Täpsem info: psühholoogia instituudi kodulehel täiendusõppe all või täienduskoolituse programmijuht Signe Reppo; signe.reppo@ut.ee; + 372 7375959; + 372 5201846

Karjäärinõustaja väljaõpe

Psühholoogia bakalaureuse – ja magistriõppekava baasil

Maht – 60 EAP

Eeldusained psühholoogia bakalaureuseõppest – 36 EAP

Kohustuslikud ained – 36 EAP

Majanduse põhialused 3 EAP

Arengupsühholoogia 3 EAP
Individuaalsete erinevuste psühholoogia 3 EAP
Psühhomeetria alused 3 EAP
Psühhopatoloogia 3 EAP

Inimene ja organisatsioon 6 EAP

Sissejuhatus karjäärinõustamisse 3 EAP

Suhtlemispsühholoogia 3 EAP
Isiksusepsühholoogia 3 EAP

Sotsiaalpsühholoogia 3 EAP
Karjäärinõustamise põhimeetodid 3  EAP

Ained psühholoogia magistriõppest – 24 EAP

Kohustuslikud ained –  15 EAP
Vaimsed võimed 3 EAP
Individuaalse uurimise ja hindamise meetodid 3 EAP
Karjäärinõustamise treening 3 EAP
Info ja infotöö karjäärinõustamises 6 EAP

Valikained – 9 EAP

Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia 6 EAP

Tervise sotsiaalsed mõjurid 3 EAP
Projektijuhtimine 3 EAP
Sissejuhatus ettevõtlusse 3 EAP
Töömotivatsioon ja töötaja arengu toetamine 3 EAP
Kommunikatsioon ja avalik esinemine 3 EAP

Kõik ained on VÕTA korras asendatavad!