Kutse taotlemisega tekkinud küsimused:

 

 1. Kas kutse taotlemise dokumentide esitamise aega saab edasi lükata ehk kas kutse taotleja saab paluda tähtaja pikendust?
 • Dokumentide esitamise kuupäev on kindlaks määratud ja selle edasi lükkamise taotlust ei rahuldata.
  Kui mingil põhjusel (sh ootamatu tervislikke või muude ettearvamatute asjaolude korral) ei ole võimalik käimas oleval taotluse perioodil kutse taotluse dokumente esitada, saab need esitada järgmisel korral.  Soovitav on taotlus esitada varakult, mitte jätta viimasele hetkele.
 1. Kas haigestumise korral saab eksamiks kokku leppida uue aja?
 • Juhul, kui inimene on tasunud eksamitasu ja saatnud õigeaegselt arengumapi, kuid jääb eksamipäevaks haigeks, tuleb esitada arstitõend ja makstud raha kantakse järgmise eksami ettemaksuks.
 1. Kas saab ühe eksamipäeva viia Tartusse?
 • Kutse eksamit on varasemalt läbi viidud nii Tartus kui Tallinnas. Kui peale dokumentide laekumist on piisavalt taotlejaid, kes võiks eksami sooritada Tartus ja komisjon teeb sellise otsuse, siis jah.
  2020.a. toimus kutse eksam e-keskkonnas.
 1. Kui olen eksami sooritanud, siis kui kiiresti saab tunnistuse?
 • Hindamiskomisjon teeb ja protokollib otsuse mõne päeva jooksul ja kutsekomisjon seejärel kinnitab selle samal või järgmisel päeval ning sisestab info Kutsekoja kodulehele, kus automaatselt ilmub kutsetunnistuse number kutse saanule.
  Kutse andja korraldab paberkandjal tunnistuste kättetoimetamise (kutse andmise kokkuvõtval pidulikul sündmusel või kokkuleppel kutsetunnistuse saajaga).
 1. Kas tööandjal on õigus küsida komisjonilt tagasisidet?
 • Jah, kui tööandja on maksnud kutse taotlemise eest. See on sama, mille saab ka kutse taotleja ise.
 1. Kui on kahe erineva osaoskuse taotlemine sh taastõendamine, siis kas on kaks eri eksamit ja eksamitasu?
 • Kui inimene tahab taotleda(taastõendada) mitut osaoskust, siis seda tuleb vaadelda kui ühe kutse taotlemist. Esitada üks taotlus, vajadusel täita dokumendid mõlema osaoskuse kohta, maksta ühe kutse taotluse või taastõenduse eest. Eksamil tuleb vajadusel teha kaks eraldi eksamit ja saab ühe kutsetunnistuse.
 1. Kas saab ise valida eksami kuupäeva või vahetada seda teise eksaminandiga?
 • Kuupäeva otsustab komisjon. Kui on vaja vahetada, siis võib läbi rääkida mõne teise taotlejaga ja eelnevalt teavitada kutsekomisjoni, kes kas võimaldab muutuse või mitte.

Dokumentidega seonduv:

 1. Kas loetakse koolitustunde ja millised täienduskoolituse tunnistused on vaja esitada?
 • Koolitustunde otseselt ei loeta, kuid oluline on esitada kõik tunnistused, mis tõendavad kompetentse.
 1. Kui on oldud 3 aastat lapsepuhkusel, siis arvesse lähevad ikka koolitused kuni viis aastat.
 • Oluline ei ole maht, vaid kompetentside tõendamine, vajadusel võib kasutada ka vanemaid koolitusi.
 1. Kas akadeemilise õiendi pean juurde panema esitatavatele dokumentidele, kui kõrgkoolis olen õppinud eriala, kus on sobivad ained sees?
 • Kui ained aitavad tõendada kompetentse, siis on paslik.
 1. Kui kaua peab olema töötanud, et dokumente esitada?
 • Töökogemusel pole kindlaid kuid-aastaid, mis peab olema töötatud, kuid jääb umbes kahe aasta piirile.
 1. Kas arvesse lähevad varasemad sarnased töökogemused (näiteks töötamine õpetajana, karjäärikoordinaatorina)?
 • Jah, kui neis ametites täideti ülesandeid, mis tõendavad kompetentse.
 1. Kas on vaja esitada tööandja soovituskiri?
 • Soovituskiri ei tõenda kompetentsust, see selgub eneseanalüüsist jm dokumentidest.
 1. Kas võib mõne teise kutse kompetentse võtta, kui nad kattuvad nüüd taotletava kutse omaga ja nendele viidata või peab olema ka lahti kirjutatud?
 • Viidata võib, kuid peab olema lahti kirjutatud taotletava kutse kontekstis.
 1. Kui eelnev kutsetunnistus on kadunud, kuidas käituda, sest nõue on lisada vana koopia mappi?
 • Piisab kui kirjutada kutsetunnistuse number, mis on avalikult ka Kutsekoja lehel