Eesti Karjäärinõustajate Ühing on karjäärinõustajatele ja karjääriinfo spetsialistidele kutseandjaks.

Ükskõik millise kutse omamine tõendab seda, et töötajal on olemas selle valdkonna jaoks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud. Kutse annab kliendile kindlustunde, et tegemist on professionaalse spetsialistiga.

Kaks Eesti suuremat karjäärispetsialistide tööandjat, SA Innove ja Eesti Töötukassa, hindavad karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutset nii oluliseks, et on oma ametijuhenditesse selle omamise sisse kirjutanud ja maksavad ka palgalisa. Samuti kompenseerivad nad eduka soorituse korral kutse andmisega seotud kulud. Eraettevõtjana tegutsevale karjäärispetsialistile annab see sageli eelise erinevatesse projektidesse või programmidesse kandideerimiseks ja nendes osalemiseks.

Miks ikkagi karjäärispetsialist peaks kutset taotlema, sellele vastavad kutse omajad kõige paremini ise.

2015. a kutsetaotlejate vastused küsimusele „Miks otsustasid kutset taotleda?
  • Kutse omamine on auasi ning näitab spetsialisti kõrget taset
    Tunnistus
  • Kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk sinu tööle
  • Kutsetunnistus annab enesekindlust ja palgalisa
  • Tööandja soovib, et töötajad oleksid atesteeritud
  • Soov oma oskustele ja teadmistele kinnitust saada.