Eesti Karjäärinõustajate Ühing on karjäärinõustajatele ja karjääriinfo spetsialistidele kutseandjaks.

Karjäärispetsialisti kutse omamine tõendab seda, et töötajal on olemas selle valdkonna jaoks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud. Kutse annab kliendile kindlustunde, et tegemist on professionaalse spetsialistiga.

Karjäärispetsialisti kutsetunnistust arvestab kandideerimisel  Eesti suurim karjäärispetsialistide tööandja, Eesti Töötukassa, kes samuti toetab oma töötajatel kutse omandamist. Eraettevõtjana tegutsevale karjäärispetsialistile annab see sageli eelise erinevatesse projektidesse või programmidesse kandideerimiseks ja nendes osalemiseks.

Miks ikkagi karjäärispetsialist peaks kutset taotlema, sellele vastavad kutse omajad kõige paremini ise.

2015. a kutsetaotlejate vastused küsimusele „Miks otsustasid kutset taotleda?
  • Kutse omamine on auasi ning näitab spetsialisti kõrget taset
  • Kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk sinu tööle
  • Kutsetunnistus annab enesekindlust ja palgalisa
  • Tööandja soovib, et töötajad oleksid atesteeritud
  • Soov oma oskustele ja teadmistele kinnitust saada.