Karjääriõppe töörühma kohtumine

Esmaspäeval 23. oktoobril kogunes hooaja esimeseks kohtumiseks KNÜ karjääriõppe töörühm. Arutelupäev andis hea võimaluse mõelda, kus töörühmana ollakse ja kuidas edasi. Töörühma 12 vägevat naist võtsid ette KNÜ suvekoolis tehtud mõttetalgute tulemused ning ühiselt lepiti kokku uue hooaja prioriteedid. Ikka selleks, et igas koolis oleks noortel võimalus saada heal tasemel karjääriteenuseid ning et karjääritööd tegevad inimesed…

Karjäärispetsialistid said inspireeritud oma tööd jätkama, endid hoidma

Ühingu liikmed said osa Margit Raid läbiviidavast töötoast „Refleksiooni mõte ja mõju“. Koolitaja sõnum osalejatele oli: regulaarne refleksioon rikastab, rõõmustab ning rahustab Osalejate jagasid oma mõtteid päevast: ·  eks me ju kõik teame kõike sellest reflektsioonist ja mõjust nii baka või magistri õppinutest või hoopis kusagilt koolituselt nii- ja naapidi kuulnud ja praktiseerinud. Suur väärtus…

Mentorprogramm 2024 – osalemise sooviavalduse esitamine on avatud

Ühingu liikmed on oodatud liituma mentorprogrammiga, mis algab 2024 aasta jaanuaris ning kestab 6 kuud. Lisaks mentorpaaride kohtumisele on programmi osaks ka mentorite ja menteede kovisioonid programmi jooksul ette tulevate küsimuste koos arutamiseks. Loe eelmiste mentorprogrammide kohta ühingu kodulehelt  kny.ee/tegevused/mentorlus/.  MENTORI või MENTEENA osalemiseks saad ennast registreerida alloleval vormil https://forms.gle/1Z8P8WQx5J8uDdS86. Oma osalemissoovist teada andes palun mõtle läbi, mida programmilt enda jaoks…

Karjäärispetsialistide identideedikonverents “Navigeerides professionaalsuse labürindis”

6. oktoobril tähistas Euroguidance Eesti oma 25. juubelit karjäärispetsialistide identiteedikonverentsiga “Navigeerides professionaalsuse labürindis”. Esinejaid leidus nii Eestist kui välismaalt ning erinevates vestlusringides ja töötubades said osalejad end täiendada ning arutleda karjäärispetsialistide identiteedi üle.

Lisaks tänas Euroguidance Eesti Margit Rammo juhtimisel meeleolukalt oma pikaajalisi koostööpartnereid, nende hulgas ka Karjäärinõustajate Ühingut. Oleme tänulikud ning jätkame koostööd!