Karjäärispetsialistide kutseeksam 2018 sügis

Karjäärispetsialistide kutseeksam toimub 20. ja 21. nov 2018 Tallinnas Esmakordselt viib Eesti Karjäärinõustajate Ühing läbi 2017. aastal muutunud kutsestandardile tugineva kutseeksami, lisaks standardile on muutunud ka kutse andmise kord ja hindamisstandard. Kutseeksamil osalemiseks tuleb saata elektroonselt ja viia paberkandjal dokumendid kohale hiljemalt 22. oktoobriks (kohalejõudmise kuupäev!) Peale taotlejate avalduste laekumist tehakse eksaminimekiri ja teatatakse osalejale…

Uue juhatuse valimine

Head ühingu liikmed! On aeg esitada kandidaadid uue juhatuse valimiseks. Kevadel korra proovisime ja teadagi, mis ei õnnestu esimesel korral, see tuleb uuesti teha. Nüüd siis ongi uus võimalus. Link kandidaatide esitamiseks on SIIN: https://reports.psience.ee/est/kysitlus/juhatuse-liikmekandidaatide-esitamine/start/ Kandidaatide nimesid saab esitada kuni 4. septembrini kell 23.59; Ühingu liikmed leiate siit: http://kny.ee/uhingust/uhingu-liikmed/ Palun veenduge, et kandidaat, kelle nime esitate, on andnud enda nõusoleku; Lisage omapoolne põhjendus…