Kutse taotlemine 2016. a

Kutse taotlemine 2016. aastal toimub kutse taotlemine järgnevalt: Infopäev kutsetaotlejatele toimus 6. mail Tallinna Ülikoolis. Dokumentide esitamise tähtaeg on 10.09.2016. Kutseeksam toimub 25. ja 26. oktoobril (ajakava teatatakse igale taotlejale eraldi) KUTSE TAOTLEMISEGA SEOTUD DOKUMENDID:  EKNÜ kutse andmise kord Kutse andmise tegevuskava 2016 Kutsestandardid Karjäärinõustaja hindamisstandard 2016 – sisaldab kõiki arengumapis vajalikke vorme Karjääriinfo spetsialisti hindamisstandard 2016…